Labarum

Kyrkohistorisk forskning

Skicka ett mail till tuve.skanberg@labarum.se med din adress och vilken bok du vill ha. Sätt sedan in den summa, som anges på böcker-sidan, på bankgironummer 5618-9491 (betalningsmotagare Tes Skånberg Hb) och ange ert namn som OCR. Frakt tillkommer. Vi skickar boken så snabbt vi kan.